درباره ما

سرآغاز فعالیت ما دستیابی به یک عبارت کوتاه بود. عبارتی چند کلمه ای که اهدافمان را شکل می داد.

آفرینش و بهبود راندمان فضاهای داخلی و متفاوت زندگیمان.

ما در نیکاس همواره در تلاشیم تا محیطی دلنشین و کاربردی برای خانه‌ها ایجاد کنیم. محیطی بدیع و نیکو تا بیشترین میزان اثر بخشی مثبت را بر روی کیفیت زیستمان بگذارد. ارتقا زیبایی یک خانه در کنار کاربردی بودن آن تمام آن چیزی است که اهدافمان را بر پایه آن استوار کرده‌ایم. 

برای رسیدن به این هدف ابتدا مسیرمان را ترسیم کردیم و برای نیل به اهدافمان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

امیرحسین شهامتی فرد
محمد رضا خباز

 تفکر نیکاس ارتقا و توسعه کارکرد همه وجوه از فضاهایی است که هر روز درونشان ساعت ها میگذرانیم و تنفس می کنیم. از محل کار تا منزل و ریز فضاهای هر کدام از آن‌ها، چراکه از نقش و کارایی آن ها بر کیفیت زندگیمان آگاهیم. توجه به روانشناسی این فضا نیز  از اهمیت بالایی برخوردار است که ما در نیکاس توجه ویژه به آن داریم.

ما در این راه پیش از هر چیز به رصد و بررسی هدفمند هر فضا می‌پردازیم،از بازارهای جهانی و آنچه هرروزه در این صنعت مطرح می‌شود غافل نمی‌شویم، و در کنارمان طراحان و معماران و سازندگان برجسته‌ای داریم که به کمک آن‌ها سعی نمودیم با بهرمندی از تمام توان ، دانش و امکانات به روز، بهترین ها را برای شما فراهم آوریم و عالی ترین فضای زندگی را برای همه مشتریان و همراهانمان ایجاد نماییم.

آرزوی ما همراهی با شما و کوششمان پایبندی به قولمان است.

نیکاس برای همه