ما چه کاری انجام می دهیم

خانه در فرهنگ ما ایرانیان تداعی کننده خانواده است و مکانی است امن برای استراحت و آسودن.اغلب آنقدر غرق در روزمرگی مان می شویم که کمتر توجهی به محیط پیرامون خود داریم ، بی آنکه بدانیم شاید عمده ی خستگی هایمان ریشه در همین محیط داشته باشد ، جایی که باید محل آسایش فکری ما باشد گاهی تبدیل به مکانی برای فرسودن روح مان می شود.

دفتر مرکزی

شریعتی، نرسیده به سه ره ضرابخانه، کوچه آریایی، پلاک 45

02126711517

شنبه تا چهارشنبه 9 – 17

پنج شنبه 9 – 14

info@nikaas.com