درباره ما

برای همه

نیکاس

خانه در فرهنگ ما ایرانیان تداعی کننده خانواده است و مکانی است امن برای استراحت و آسودن.اغلب آنقدر غرق در روزمرگی مان می شویم که کمتر توجهی به محیط پیرامون خود داریم ، بی آنکه بدانیم شاید عمده ی خستگی هایمان ریشه در همین محیط داشته باشد ، جایی که باید محل آسایش فکری ما باشد گاهی تبدیل به مکانی برای فرسودن روح مان می شود.

برای همه

نیکاس

خانه در فرهنگ ما ایرانیان تداعی کننده خانواده است و مکانی است امن برای استراحت و آسودن.اغلب آنقدر غرق در روزمرگی مان می شویم که کمتر توجهی به محیط پیرامون خود داریم ، بی آنکه بدانیم شاید عمده ی خستگی هایمان ریشه در همین محیط داشته باشد ، جایی که باید محل آسایش فکری ما باشد گاهی تبدیل به مکانی برای فرسودن روح مان می شود.

مقاله های ما

انواع سبک‌های دکوراسیون چیست؟ معرفی پرطرفدارترین سبک های دکوراسیون داخلی

 پرطرفدارترین سبک های دکوراسیون داخلی منزل چیست؟ در این مقاله به همراه شما نگاهی به انواع سبک های پر طرفدار

هنر زندگی به سبک نئوکلاسیک، راهنمای کامل چیدمان خانه به سبک نئوکلاسیک

همه ما می‌دانیم که اهمیت و توجه به طراحی دکوراسیون منزل می‌تواند در ایجاد حس و حال خوب، زیبایی خانه